Presentation

Jocke Falk, Empowerment Coach inom

HÄLSA – KRAFT – LEDARSKAP

Många högpresterande människor jag träffar på idag är väldigt framgångrika på flera områden i sina liv medans andra områden kan bli försummade och skapa ett lidande eller en brist på meningsfullhet. Att ta ansvar för din situation och påbörja en resa och titta inåt är ofta det som saknas för att öka den läkning och självmedvetenhet som krävs för att leva ett liv fyllt av kraft och meningsfullhet. Att på ett strukturerat sätt utmana dig själv och självmant söka upp dina brister för att omvandla dem till styrkor är egenskaper som framtidens ledare behöver inneha.

Allt startar med dig och att du bestämmer dig för att du behöver göra en inre förändring som vi sedan tillsammans kommer jobba med att implementera . Jag hjälper dig med att få djupare insikt och självkännedom och de verktygen du behöver få att leva i balans med dig själv samt att på ett bättre sätt kunna bidra till de människor du har runtomkring. Mina Coachingprogram syftar att träna dig till att bli en stark, hälsosam och medveten person!

Jocke är utbildad ICF diplomerad Coach på Akademi Coachstjärnan i Stockholm och har mångårig erfarenhet utav att stötta människor i varierande livssituationer genom förändringsprocesser.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Jag erbjuder 1 till 1 coaching med både fysiska möten och per telefon/zoom utefter önskemål både till privatpersoner och företag. Du kan vara en person som lever ett aktivt liv och är nyfiken på hur du kan få ut mer och kunna bidra mer till det goda i världen. Du kanske behöver ta in en coach till ditt projekt eller företag för att stärka upp ledarskap, teambuilding eller handledning? Vi gör en kartläggning utav dig och dina livsområden och kommer gemensamt fram till de stärkande rutiner du behöver jobba på, samt utvecklingsområden. Vi ser över om du har några energikonsumerande beteenden aktiva i ditt liv och sätter upp en plan för att behandla dem. Vi jobbar på din Hälsa, dina relationer, din kommunikation och värderingar och ledarskap om du önskar. Allt för att du ska kunna få den positiva och kraftfulla livsstil som du trivs med och som ger positiva ringar på vattnet.

Boka ditt kraftsamtal

Fyll i ditt namn, mobilnummer och mailadress så hörs vi snart för att boka in ett kraftsamtal.